Daire Başkanı


                                     Mehmet Ziya KELAT
               Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı

1974 yılında Bingöl’de  doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Hastane işletmeciliğinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.  Kamu ve Özel Hastane Yöneticilerinin Müşteri ilişkileri Yönetimi konusunda tezi bulunmaktadır. Meslek hayatına 1994 yılında Erzurum Tekman’da sağlık memuru olarak başladı. 1995-1998 yılları arasında Bingöl’de çalıştı. 1998 yılında Lisans  eğitimi dolayısıyla Ankara’da  Ankara E.A.H’de eczane biriminde  2005 yılına kadar çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H’de   hastane müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Şube müdürü olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane müdürü ve İdari Mali Hizmetler müdürlük görevlerini yürüttü. Mart 2015’ten itibaren Teşhisle İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığını yürütmektedir. Süreli yayınlarda  röportaj vermiş  makale ve bildiri poster yayımlamıştır.  Bakanlığımızca düzenlenen birçok eğitimde eğitmen olarak katılmış ve seminer, kongre ve çalıştaylarda da aktif görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.