“Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi”nde Revizyon Yapılmıştır…

Genel Müdürlüğümüzce 3 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi” 10 Ağustos 2015 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

İlgili düzenlemeye ilişkin önemli değişikliklerin yer aldığı Bilgilendirme Metni, Makam onayı, Resmi Yazı ve Eklere aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.  

İlgililere önemle duyurulur.

Makam Onayı için tıklayınız.

Resmi Yazı için tıklayınız.

Bilgilendirme Metni için tıklayınız.

Ekler

Ek-1-Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları için tıklayınız.
Ek-2-Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi için tıklayınız.
Ek-3-İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Listesi için tıklayınız.
Ek-4-Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Tanı Listesi için tıklayınız.

Ek-5-Engelli Sağlık Raporu Ücreti Onam Formu için tıklayınız.

Ek-6-Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları için tıklayınız.