Yatağa Bağımlı Seçmenler için Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)  02.01.2019 tarih ve 3 sayılı Kararı gereğince seyyar sandık için aile hekimleri tarafından “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” düzenlenmesi hakkında Genelge (2019/1) yayınlanmıştır. 

Genelge için Tıklayınız.


Ek-1 Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu için Tıklayınız.

Ek-2 Yatağa Bağımlı Seçmenler için Durum Bildirir Sağlık Rapor Formatı için Tıklayınız.