T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Uygulamaları DB

Klinik Kodlama Hata Kategorileri Yayınlanmıştır Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019

Klinik Kodlama Hata Kategorileri Yayınlanmıştır


Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için, hasta dosyalarının tam ve doğru olarak okunması, tanı ve işlem kodlarının standartlar çerçevesinde seçilmesi ile gerçekleşmektedir. TİG çalışmalarının özünü oluşturan bu kodlama işleminin başlangıç aşamasında hatalardan arındırılması   “klinik kodlamada kalite” ye ulaşmamızı sağlamaktadır.

Bu kapsamda Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar arasında “Klinik Kodlama Kalite Değerlendirme Çalışmaları” yer almaktadır. Bu çalışmalar ile TİG veri sistemine standartlara uygun, doğru ve tam veri akışını sağlamak amacıyla “Klinik Kodlama Hata Kategorileri”  oluşturulmuştur.

Standartlara aykırı olan ve yapılmaması gereken hataların kategorize edildiği bu çalışma da, klinik kodlamanın temel mantığına ters ve sık tekrarlanan hatalar dikkate alınmış olup, aşağıdaki Ana Hata Kategori başlıkları altında toplanmıştır.

1- Ana Tanı Seçim Hatası
2- Ana Tanı İşlem Uyumsuzluğu İle İlgili Hata
3- Gereksiz Ek Tanı Kodlama Hatası
4- Eksik ve/veya Yanlış Ek Tanı Hatası
5- Eksik ve/veya Yanlış İşlem Kodlama Hatası
6- Kodlanmayacak İşlemlerin Kodlanması İle İlgili Hata
7- Standartlarda Yapılan Hatalar
8- Dosya İncelemeyi Gerektiren Hatalar
9- Hastaların Sisteme Kayıt Hataları
10- Ana Tanının Doğru Seçilmesine Rağmen Uygun Olmayan Alt Kırılım Hatası
11- Gereksiz (fazla) İşlem Kodlama Hatası
12- Asla Ana Tanı Olmaması Gereken Kodların
Klinik kodlama yapılırken bu hatalara düşmemek, standartlara uygun, tam ve doğru bir kodlama içinbir rehber niteliği taşıyan Klinik Kodlama Hata Kategorileri ekte yer almaktadır.

Klinik Kodlama Hata Kategorisi

Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

Paylaş