T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Uygulamaları DB

Psikoteknik Merkezleri Yetkili Personele Eğitim verilmiştir. Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020

Psikoteknik Merkezleri Yetkili Personele Eğitim verilmiştir.


Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli etkin bir şekilde modern çağın gereklerine uygun olarak sunulabilmesinin temini amacıyla tüm sağlık raporlarının (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilebilmesi hedeflenerek Bakanlığımızca “e-Rapor Sistemi” projesi başlatılmıştır.

e-Rapor Sisteminin bileşenlerinden biri olarak Psikoteknik Raporlarının 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenmesi sağlanmış ve ilgili kurumlar ile anlık veri paylaşımı başlatılmıştır.

01.01.2019 tarihten önce düzenlenen ve geçerlilik süresi sona ermemiş raporlar içinse rapor kayıt ekranları hayata geçirilerek il sağlık müdürlükleri tarafından rapor kayıt sürecinin başlatılması sağlanmıştır. e-psikoteknik raporların düzenlenmesi, eski raporların sisteme kayıt süreci, rapor itiraz, karşılaşılan sorunların çözümü vb. konularda dikkat edilecek hususlar, karşılaşılan sorunların çözümü ve uyulacak kurallara ilişkin 23.09.2019 tarihinde Bakanlığımız zemin kat Konferans Salonunda “Psikoteknik Raporlar Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Sunumları;

Sunum 1 için Tıklayınız...

Sunum 2 için Tıklayınız..
Paylaş