T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Uygulamaları DB

EYLÜL 2014 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2015

EYLÜL 2014


Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan hastanelerin Eylül 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 


Eylül 2014 TİG Veri Gönderim Durumu

Eylül 2014 TİG Dağılım Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş