T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Uygulamaları DB

ŞUBAT 2015 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2015

ŞUBAT 2015


Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan hastanelerin Şubat 2015 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 

Şubat 2015 Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu
Şubat 2015 Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu
Şubat 2015 Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Paylaş